• Time to read less than 1 minute
TDB and MOF

Fakatatau ki he Tu’utu’uni Kapineti ‘o e 3 ‘Epeleli 2020 fekau’aki mo e Pa’anga No ko ia ‘a e Pule’anga pe ko e Government Development Loans ‘aia ‘oku fakahoko atu ‘e he Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga, ko e fanongonongo ko’enii ‘oku fekau’aki pe ia moe Pa’anga No pe ‘a e Pule’angaa.

 

  1. Kuo faka’ata ‘e he Pule’anga ke ta’ofi fakataimi ‘a e totongi noo ‘i he mahina ‘e tolu  mei ‘Epeleli ki Sune 2020.  Ko hono fakaikiiki fetu’utaki mai ki he Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga, Fika 23-333 pe +0800-832 (TDB).

 

  1. Ko e $5 miliona ko ia ‘oku ‘amanaki ke ‘oatu ki he Pangike Langa Fakalakalaka ke fakalahi ‘aki ‘a e pa’anga noo ko ia ‘a e Pule’anga ke tokoni ki he ngaahi sekitoa ‘oku uesia ‘e he Covid19, ‘e fai ‘a e ngaue ki ai ‘a e Potungaue Pa’anga pea mo e Pangikee Langa Fakalakalaka.  Ko e maau pe ‘a e ngaahi tu’utu’uni mo e founga ngaue ke fakahoko ‘akii, te mau to e tuku atu pe ‘a e fanongonongoo.

 

 

Faka’apa’apa atu

Potungaue Pa’anga moe Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga

7 ‘Epeleli 2020