Fakamatala Pa'anga 30 Sune, 2020

  • Time to read less than 1 minute
paanga

Ko e ngaahi Fakamatal pa'anga ni kuo teuteu'i 'e he Potungaue Pa'anga 'o Fakatatau ki he ngaahi fiema'u 'a e Lao ki hono...