Ko e Ngaahi Fakamatala Pa'anga 'a e Pule'anga Tonga ki he ta'u na'e ngata 'i he 'aho 30 Sune 2018, kuo teuteu'i fakatatau ki he Lao ki hono Pule'i 'a e Pa'anga 'a e Pule'anga 2002 pea mo e Tu'unga Fakavaha'apule'anga 'o e Tauhitohi ki he Sekitoa Fakapule'anga