Fanongonongo Talamahu'inga

  • Time to read less than 1 minute
1

Hou’eiki mo e kainga, ‘oku fakaafe’i atu heni ke fai mai ha’amou tohi talamahu’inga ki he ngaahi me’alele mo e koloa ‘ae pule’anga, ‘a ia ‘e lava ke mamata’i ‘i he potungaue ngaahi ngaue’anga lalahi (MOI) pe koe potungaue takitaha ‘oku lolotonga ‘i ai ‘o fakatatau kihe feitu’u takitaha ‘oku fakaha atu ‘i he lisi ‘oe ngaahi koloa takitaha.

Kataki, fakatu’asila mai ho’o tohi talamahu’inga kihe sea, komiti ‘oku ne tokangaekina e ngaahi koloa motu’a ‘ae pule’anga, potungaue pa’anga, nuku’alofa, ‘o ‘oua to e tomuiange he taimi 4:30 efiafi ‘aho falaite 16 ‘o ‘okatopa, 2020. Ko e tohi kotoa pe, ‘e fakahu fakataha mai ia mo e peseti ‘e hongofulu (10%) ho’o talamahu’inga pea fokotu’u ai ho fika telefoni mo e kolo ‘oku ke nofo ai ke mau fetu’utaki atu ki ai he hili hono ma’u e ola. Ko e talamahu’inga kotoa pe he’ikai ke toe ma’ulalo he mahu’inga lolotonga ‘oku ha atu. Fakatokanga’iange ‘oku ‘ikai ke tali ha sieke ‘i he talamahu’inga ni.

Ki ha’o to e faka’eke’eke, kataki ‘o fetu’utaki mai ki he va’a tokangaekina e ngaahi koloa ‘ae pule’anga, potungaue pa’anga, St George Government Building (ground floor) kia falakiko ‘asisi po’uhila ‘i he 7400 700/7400739 pe ko e telefoni to’oto’o fika 771 8800 pe koe apouhila@finance.gov.to

JH