Tender

Kataki kae fakatu’asila mai ho’o tohi talamahu’inga ki he sea, komiti ‘oku ne tokangaekina ‘ae ngaahi koloa motu’a ‘ae Pule’anga, Potungaue Pa’anga, Nuku’alofa, ‘o ‘oua ‘e to e tomui ange ‘i he taimi 4:30 efiafi ‘aho falaite 12 ‘o ‘epeleli, 2019. ko e tohi kotoa pe, ke fakahu fakataha mai ia mo e peseti ‘e hongofulu (10%) ho’o talamahu’inga pea fokotu’u ai mo ho’o fika telefoni ke mau fetu’utaki atu ki ai. fakatokanga’iange ‘oku ‘ikai ke toe tali ha sieke ‘i he talamahu’inga ni.
Legislative Assembly Parliament 6
Closing Date:
MEIDECC 2 Lawn Mower & Weed Eater
Closing Date:
MEIDECC P1276
Closing Date:
Ministry of Agriculture, Foods & Forestry P1114
Closing Date:
Ministry of Agriculture P1502
Closing Date:
Ministry of Agriculture P1661
Closing Date:
Ministry of Education & Training EDU 1
Closing Date:
Ministry of Fisheries P1026
Closing Date:
Ministry of Fisheries P1351
Closing Date:
Ministry of Health P1209
Closing Date:
Ministry of Health P1396
Closing Date:
Ministry of Health P1767
Closing Date: