• Time to read less than 1 minute
MOF Announcement

Announcement

As part of the Government Economic and Social Stimulus Package, Government has allocated $5.0 million as Employment Support, available to all affected employees due to the impacts of COVID-19 crisis. The support is intended to provide a wage subsidy to those who have been laid-off from work. This support excludes government employees. As such, please contact the National Retirement Benefits Fund (NRBF), phone 28-833 for further details and information to submit an application. The deadline to submit all applications is by Wednesday, 22nd April, 2020, 4.30pm.

Respectfully,

Ministry of Finance

PM

Fanongonongo

Kuo tali ‘e he Pule’anga ha polokalama tokoni fakaakeake faka-‘ekonomika mo faka-sosiale ‘a e fonuá, ‘a ia kuo vahe’i ai ha pa’anga ‘e $5 miliona ke tokonia ‘a kinautolu kotoa pe ‘a e kau ngaue kuo uesia ‘enau vahengá, tupu mei he ngaahi fakataputapui ‘o e vailasi COVID19. ‘Oku ‘ikai foki kau ki heni ‘a e kaungaue ko ia ‘a e Pule’anga. Koia, ke mou fetu’utaki hake leva ki he ‘Ofisi ‘o e Vahenga Malolo Fakafonua, ‘i he telefoni ko e 28-833 ki he ngaahi fakaikiiki ki hono fakahu ha’o kole tokoni. ‘E ngata ‘a e ngaahi kole tokoni ‘i he ‘aho Pulelulu, 22 ‘o ‘Epeleli, 2020, taimi 4.30 efiafi.

Malo mo e faka’apa’apa atu,

Potungaue Pa’anga.

Stay Safe