Kingdom of Tonga Ministry of Finance & National PLanning Nuku'alofa...

 

Articles

TALAMAHU'INGA-Koloa motu'a e pule'anga

Fanongonongo Talamahu'inga
HOU'EIKI MO E KAINGA, 'OKU FAKAAFE'I ATU HENI KE FAI MAI HA TOHI TALAMAHU'INGA KI HE NGAAHI ME'ALELE MO E KOLOA 'A E PULE'ANGA, 'A IA 'E LAVA KE MAMATA'I '1 HE POTUNGAUE NGAAHI NGAUE LALAHI (MOIT) PE KOE POTUNGAUE TAKITAHA 'OKU LOLOTONGA '1 Al.
KATAKI KAE FAKATU'ASILA MAI HO'O TOHI TALAMAHU'INGA KI HE SEA, KOMITI 'OKU NE TOKANGAEKINA 'A E NGAAHI KOLOA MOTU'A 'A E PULE'ANGA, POTUNGAUE PA'ANGA MO E PALANI FAKAFONUA,

Public Notice

CANCELLATION
OF A SUPPLY CONTRACT NOTICE
Supply and Instalment of Medical Incinerator for Niuatoputapu Hospital
Niuatoputapu, Tonga
1.       Publication reference
Invitation to tender dated 17th May 2017
2.       Date of publication
17th May 2017
3.       Programme title
Rehabilitation of the Health Sector in Niuatoputapu
4.       Contracting authority

Fanongonongo - Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua

‘Oku ‘oatu heni ‘a e fanongonongo mei he Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘a Tonga, ‘o fekau’aki pea mo hono to e “FAKAAVA ‘O E OFISI E POTUNGAUE PA’ANGA MO E PALANI FAKAFONUA ‘I PANGAI HA’APAI MO ‘OHONUA ‘EUA ‘AHO 3 SIULAI 2017”.

‘Oku fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e hou’eiki mo e kakai kotoa pe ‘o e fonua, ke mou fakatokangai’i ange ‘e to e kamata e fakahoko fatongia angamaheni e Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘i Pangai Ha’apai mo ‘Ohonua ‘Eua ‘o kamata he ‘aho Monite 3 Siulai 2017

Pages