Kingdom of Tonga Ministry of Finance & National PLanning Nuku'alofa...

 

Fanongonongo Talamahu'inga Ngaahi Koloa 'a e Pule'anga, Kuata Ma'asi, 2018

HOU’EIKI MO E KAINGA, ‘OKU FAKAAFE’I ATU HENI KE FAI MAI HA’AMOU TOHI TALAMAHU’INGA KI HE NGAAHI ME’ALELE MO E KOLOA ‘AE PULE’ANGA, ‘A IA ‘E LAVA KE MAMATA’I ‘I HE POTUNGAUE NGAAHI NGAUE LALAHI (MOI) PE KOE POTUNGAUE TAKITAHA ‘OKU LOLOTONGA ‘I AI ‘O FAKATATAU KIHE FEITU’U TAKITAHA ‘OKU FAKAHA ATU ‘I HE LISI ‘OE NGAAHI KOLOA TAKITAHA.